Meditaatio-ohjaajan valmennus

Meditaatio on hiljentymistä, sisäisen ”pulinan” vaimentamista ja keskittymistä nyt-hetkeen. Meditaatiota voit harjoittaa itseksesi vaikka kotona tai luonnossa, voit kuunnella meditaatioäänitteitä tai voit osallistua ohjattuihin meditaatioihin. Ohjatut meditaatiot ovat kuin mielikuvamatkoja, jossa rentoutumisen kautta kohdataan erilaisia asioita, aina aiheen mukaan. Nämä meditaatiot ovat usein intuitiivisesti johdettuja, ja ryhmän jäsenet muodostavat jokaiselle ryhmälle omanlaisensa energian – juuri sen energia, joka on tuossa hetkessä ryhmän jäsenien parhaaksi.

MEDITAATIO-OHJAAJAN VALMENNUS 3 x 16 h (3 x 250 €)

Seuraavan valmennus alkaa 26.-27.8.2023
Kaksi muuta viikonloppua ovat 21.-22.10. ja 9.-10.12.

Tämä valmennus antaa sinulle valmiudet vetää meditaatioita, hiljentymisiä ja rentoutushetkiä erilaisille ryhmille. Käymme läpi hieman itsetuntemusta ja intuition avaamista, saat avaimet itsesi tasapainottamiseen. Erilaisten meditaatioiden ja aktivointien kautta sinua avataan sisäiselle ohjaukselle, joka antaa sinulle myös avaimet luoda omaa elämääsi - juuri sellaista elämää, jota haluat elää.

Valmennus pitää sisällään nyt myös muiden ryhmien vetämiseen liittyviä asioita (henkiset illat, keskustelu- ja kasvuryhmät, jne). Käymme läpi eri tapoja toteuttaa ilta eri teemoin, mitä käytännön asioita tulee ottaa huomioon ja ideoimme myös juuri sinulle sopivimmat tapahtumat ryhmässä.

Käsiteltäviä aiheita:
- itsetuntemus ja meditaatio
- meitä ympäröivät verkostot ja niiden ominaisuuksien hyödyntäminen käytännössä
- meditaation eri osa-alueet
- pyhä sydän ja timanttiverkko; oman elämän luomistyön aktivointi
- mitä meditoiminen on
- meditaation vetäminen käytännössä
- avautuminen omille lahjoille; kausaalitietoisuuden aktivointi
- eri meditaatiotyypit
- rentoutustekniikat
- harjoitusmeditaatiot
- elämänpuun aktivointi
- sisäinen mestaruus
- kristallinen värähtely ja sieluyhteys
- ryhmänvetämiseen liittyvät käytännön seikat, harjoittelu

Useiden aktivoivien, avaavien ja kohottavien meditaatioiden avulla nostamme sielutietoisuuttamme lähemmäs arkista minäämme, jolloin voimme alkaa elää todemmaksi sydämen mukaista elämää.

Jos tunnet kutsumusta, ilmoittaudu mukaan. Jos sinulla on jotain kysyttävää, vastaan mielelläni kysymyksiin. Majoitusmahdollisuus sitä tarvitseville.

KUULE SIELUSI KUTSU...

Erään kurssilaisen kokemukset:

"Meditaatio-ohjaajan valmennus antoi minulle paljon työkaluja ja menetelmiä niin omaan henkiseen kasvuun kuin toistenkin ohjaamisen tueksi. Valmennus oli hyvin puhdistava ja avaava kokemus, josta sain uusia näköaloja itseeni ja omaan kehitykseen. Tunnustelimme meditaation ohjaamista rakentavalla ja kehittävällä otteella, vaikka pääpaino olikin oman sisäisen ohjauksen kuuntelemisessa. Käytännön tasolla olin erityisen kiitollinen siitä runsaasta materiaalista, jota valmennuksen kautta sain ja siitä, miten monipuolisesti valmennuksessa erilaisiin meditaatiotapoihin tutustuimme. Kannatti matkustaa puolen Suomen halki tähän valmennukseen :)"